Military Life and Warrior Images in Croatian Borderlands from the 16th Century until 1918

Predavanje Nikole Markulina „Mletačka vojna organizacija u Dalmaciji u drugoj polovici 17. stoljeća“

Član projektnog tima Nikola Markulin  održao je nastupno predavanje na temu “Mletačka vojna organizacija u Dalmaciji u drugoj polovici 17. stoljeća” 9. listopada 2018. godine na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci.

ffri