Military Life and Warrior Images in Croatian Borderlands from the 16th Century until 1918

Arhivsko istraživanje u Beču, veljača 2019.

Članovi projekta dr. sc. Alexander Buczynski, mr. sc. Juraj Balić, dr. sc. Maja Katušić i dr. sc. Vedran Klaužer su 20. veljače 2019. godne u skoplu projekta boravili na istraživačkome radu u Austrijskome državnome arhivu u Beču.img-0e1c821a6a9826eea0a8c676d3154a3e-v