Military Life and Warrior Images in Croatian Borderlands from the 16th Century until 1918

Tamara Drempetić

Znanstveno – istraživački interesi

Kronološki: ranomoderna povijest, 17. i 18. stoljeće

Geografski: Hrvatska, Europa

Tematski: politička povijest, religija, prosvjetiteljstvo, vojna povijest

Obrazovanje

2014. Upisan diplomski studij povijesti na Filozofskom fakultetu, Sveučilište u Zagrebu

2014. Završen preddiplomski studij povijesti i filozofije na Hrvatskim studijima, Sveučilište u Zagrebu

Znanstveno-istraživački projekti

2016. Volonter na projektu: “Vojnički život i slike ratnika u hrvatskom pograničju od 16. stoljeća do 1918” (HRZZ IP-2014-09-3675).

Kontakt

tamara_4N@hotmail.com

td

246 total views, 1 views today