Military Life and Warrior Images in Croatian Borderlands from the 16th Century until 1918

Filip Hren

Znanstveno-istraživački interesi

Kronološki: ranonovovjekovna povijest, 17. stoljeće

Geografski: Vojna krajina, Hrvatska, Europa

Tematski: vojna povijest, povijest svakodnevice

Obrazovanje

2014. Upis diplomskog studija povijesti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

2014. Završen preddiplomski studij povijesti na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu

Znanstveno-istraživački projekti
2016. Volonter na projektu: „Vojnički život i slike ratnika u hrvatskom pograničju od 16. stoljeća do 1918” (HRZZ IP-2014-09-3675)

hren

Recentna izlaganja

Juraj Rattkay o/u Tridesetogodišnjem ratu“, međunarodni znanstveni skup: Juraj Rattkay (1613.-1666.) i njegovo doba, Zagreb i Veliki Tabor, 27.-28. listopada 2016.

Sudjelovanje Hrvata u Tridesetogodišnjem ratu“, Prva međunarodna konferencija studenata povijesti „Magistra vitae“, Mostar, 5.-7. svibnja 2016.

Stipendije

2017. Državna stipendija Republike Hrvatske

2016. Stipendija Grada Zagreba

2015. Stipendija Grada Zagreba

2014. Državna stipendija Republike Hrvatske

Kontakt

filip.hren@gmail.com

327 total views, 2 views today