Military Life and Warrior Images in Croatian Borderlands from the 16th Century until 1918

Lovorka Čoralić

Znanstveno-istraživački interesi

Kronološki: ranomoderna povijest, 16. – 18. stoljeće.
Geografski: istočnojadranska obala, Venecija.
Tematski: društvena povijest, vojna povijest, kulturna povijest, povijest migracija.

Zaposlenje i izbori u zvanje

2011. Znanstvena savjetnica (drugi izbor – trajno zvanje)
2006. Znanstvena savjetnica (prvi izbor)
2003. Viša znanstvena suradnica
1998. Znanstvena suradnica
1997. Zaposlenje u Hrvatskom institutu za povijest
1992. Zaposlenje u Zavodu za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Obrazovanje

1998. Doktorat humanističkih znanosti iz znanstvenog polja povijesti, Sveučilište u Splitu
1988. Magisterij iz društvenih, humanističkih i teoloških znanosti iz područja povijesnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu
1990. Diploma diplomiranog historičara, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Znanstveno-istraživački projekti

2012.-13. Koordinatorica za hrvatsku stranu suradnje projekta bilateralne suradnje MZOŠ-a i slovenskog ministarstva obrazovanja “East Adriatic Coast between the Republic of Venice and the Habsburg Monarchy in the Late Middle Ages and Early Modern Age”.
2007.-13. Voditeljica projekta: “Hrvatski istočnojadranski prostor i Mletačka Republika u ranom novom vijeku” (019-0190611-0593).

Nastava

Kolegiji na poslijediplomskom studiju od 2007.:
“Bratovštine na hrvatskom prostoru”, “Hodočašća na hrvatskom prostoru”, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. “Povijest Venecije”, Kroatologija, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu.

Kolegiji na preddiplomskom studiju od 2015.:
“Venecija i Mediteran”, studij Povijest Jadrana i Mediterana, Sveučilište u Dubrovniku.

Kolegiji na preddiplomskom studiju od 1999.-2004.:
“Povijest Venecije”, “Povijest Italije”, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu.

Recentna bibliografija

“Vojnici iz Bosne u mletačkim prekomorskim kopnenim postrojbama u 18. stoljeću”, Prilozi – Institut za istoriju u Sarajevu, sv. 44., Sarajevo, 2015., str. 35.-55.
“Hrvatske postrojbe u mletačkoj vojsci u 18. stoljeću (s posebnim obzirom na njihov multietnički karakter)”, u: B’lgaro-h’rvatski političeski i kulturni otnošenija prez vekovite. Sbornik v čest 75-godišninata na Rumiana Božilova, ur. Svetlozar Eldarov, Antoaneta Balčeva, Irina Ognjanova, Ljudmila Mindova, Sofija, 2015., str. 117.-131. (koautorica: Maja Katušić)
Gradivo za povijest istočnoga Jadrana u ranom novom vijeku, sv. I.: Spisi zadarskoga bilježnika Antonija Calogere (1768. – 1770.), prepisali i uredili Juraj Balić, Lovorka Čoralić i Filip Novosel, Monumenta Spectantia historiam Slavorum Meridionalium, vol. LVII., HAZU, Zagreb, 2014., 519 str.
U potrazi za mirom i blagostanjem: hrvatske zemlje u 18. stoljeću, ur. Lovorka Čoralić, Biblioteka Povijest Hrvata, sv. V., Matica hrvatska, Zagreb, 2013., 553 str.
Pisma i poruke rektora Dalmacije i Mletačke Albanije, sv. II. (Pisma i poruke rektora Korčule, Brača, Omiša, Makarske i Klisa), prepisali i uredili Lovorka Čoralić, Damir Karbić i Maja Katušić, Monumenta Spectantia historiam Slavorum Meridionalium, vol. LVI., HAZU, Zagreb, 2012., 301 str.
Pisma i poruke rektora Dalmacije i Mletačke Albanije, sv. I. (Pisma i poruke rektora Bara, Ulcinja, Budve i Herceg-Novog), prepisali i uredili Lovorka Čoralić i Damir Karbić, Monumenta Spectantia historiam Slavorum Meridionalium, vol. LV., HAZU, Zagreb, 2009., 298 str.

Više vidi ovdje

Recentna predavanja i izlaganja

“Novigrađani – vojnici u mletačkim prekomorskim kopnenim postrojbama u 18. stoljeću”, znanstveni skup: Novigrad nekad i sad, Zadar – Novigrad, 16. – 17. listopada 2015. (koautorica: Maja Katušić)
“Fanti oltramarini i Croati a cavallo – vojnici s otoka Ugljana u mletačkim prekomorskim kopnenim postrojbama u 18. stoljeću”, znanstveni skup: Kali, Zadar – Kali, 25. – 26. rujna 2015. (koautorica: Maja Katušić)
“Gradivo za povijest Sinja i Cetinske krajine u 18. stoljeću prema istraživanjima u mletačkome državnom arhivu”, Međunarodni znanstveni skup o 300. obljetnici slavne obrane Sinja 1715. godine (1715. – 2015.), Zagreb, HAZU, 12. svibnja 2015.; Sinj, 14. – 17. svibnja 2015. (koautor: Filip Novosel)
“Migrations and Permeations between Two Shores of the Adriatic: The Examples of Zadar, Kotor and Venice (the 17th and the 18th Century)”, međunarodni znanstveni skup Music Migrations in the Early Modern Age: People, Markets, Patterns, Styles, Zagreb, 13. – 14. listopad 2014. (koautorica: Maja Katušić)

Ostale profesionalne aktivnosti

Hrvatski institut za povijest:
Članica uredništva časopisa Povijesni prilozi, 2009.-

Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu:
Članica uredništva časopisa Croatica christiana periodica, 1993.-

Matica hrvatska:
Članica uredništva časopisa Hrvatska revija, 2001.-2010.

Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije, Koper:
Članica uredništva časopisa Acta Histriae, 1999.-
Članica uredništva časopisa Annales, 2000.-

Stipendije

Stručno usavršavanje u Veneciji kao stipendist Ministarstva vanjskih poslova Italije (Odsjek za kulturne veze), studeni-prosinac 1994.
Stručno usavršavanje u Veneciji kao stipendist organizacije Alpe Adria, siječanj-kolovoz 1992.

Kontakt

lovorka(et)isp.hr

564 total views, 1 views today