Military Life and Warrior Images in Croatian Borderlands from the 16th Century until 1918

Stjepan Matković

Znanstveno-istraživački interesi

Kronološki: suvremena povijest, druga polovica 19. i druga polovica 20. stoljeća
Geografski: Hrvatska, jugoistočna i srednja Europa
Tematski: politička povijest, povijest parlamentarizma, nacionalne studije, socijalna povijest

Zaposlenje i izbori u zvanje

2016. Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
2012. Naslovno nastavno zvanje redovitog profesora Sveučilišta u Zagrebu
2009. Znastveni savjetnik
2007. Naslovno nastavno zvanje izvanrednog profesora Sveučilišta u Zagrebu
2005. Viši znanstveni suradnik
2002. Znanstveni suradnik
1999. Viši asistent
1992. Zaposlenje u Hrvatskom institutu za povijest, znanstveni novak

Obrazovanje

1999. Doktorat društvenih, humanističkih i teoloških znanosti iz područja povijesnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu
1996. Magisterij iz područja magistarskih znanosti, Sveučilište u Zagrebu
1988. dvomjesečno pohađanje nastave u svojstvu neredovitog studenta (occasional student) u Institutu afričkih studija (Institute of African Studies) Odsjeka povijesti u Legonu, University of Ghana
1986.-1991. Studij povijesti na Filozofskom fakultetu, Sveučilište u Zagrebu

Znanstveno-istraživački projekti

2007.-2014. Voditelj projekta: „Politički život u hrvatskom društvu od 1840-ih do 1940-ih godina”, šifra: 019-0190613-0602
2009.-2010. Voditelj projekta s hrvatske strane: „Slovensko-hrvatska iskustva iz multinacionalnih zajednica”, bilateralni projekt
2011.-2012. Voditelj projekta s hrvatske strane: „Iskustva parlamentarizma u hrvatskoj i srpskoj prošlosti u 20. stoljeću”, bilateralni projekt

Nastava

Kolegiji na diplomskom studiju:
2016. „Povijest parlamentarizma u Hrvatskoj“, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu
2012.-2014. “Politička povijest“, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu
2010. “Hrvatska povijest od Napoleona do 1918.” – Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Kolegiji na preddiplomskom studiju (izbor) od 1999.:
2007.-2009.“Hrvatska povijest 1918.-1945.” i “Hrvatska povijest 1945.-1990.”, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
2006..2007. “Hrvatska povijest u 20. stoljeću” od školske godine 2006./2007., Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
2004.-2005. “Politički programi u banskoj Hrvatskoj od 1861. do 1918.” i “Politički programi u Dalmaciji, Istri te Bosni i Hercegovini od 1861. do 1918.”, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu
1999.-2010. “Hrvatska politička misao 19. stoljeća” od školske godine 1999./2000., Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu

Recentna bibliografija

“Senatori iz Splita: suočavanje s krizom Jugoslavije i jugoslavenstva, Vladan Desnica i Split 1920.-1945.“, Zbornik radova sa znanstvenog skupa Desničini susreti 2014., Zagreb, 2015., str. 307-330.
“ Entre le marteau et l’enclume: les croates en 1915“, Etudes danubiennes. Revue publiée par le Groupe d’Etudes de la Monarchie de Habsbourg, tome 31, Numero 1-2, Paris, 2015., ISBN: 978-2-84050-997-4, str. 49-64 (koautor: Edi Miloš)
„Evolucije hrvatske politike uoči Prvoga svjetskog rata“, A Horvát-Magyar együttélés fordulópontjai : intézmények, társadalom, gazdaság, kultúr / Prekretnice u suživotu Hrvata i Mađara : ustanove, društvo, gospodarstvo i kultura, gl. ur. Pál Fodor i Dinko Šokčević, Institut za povijesne znanosti Istraživačkog centra za humanističke znanosti Mađarske akademije znanosti i Hrvatski institut za povijest, Budimpešta 2015., str. 84-91. (mađarski prijevod str. 36-44)
Iz korespondencije Josipa Franka s Bečom: 1907. – 1910., Hrvatski institut za povijest i Sveučilište u Splitu, Zagreb 2014. (zajedno s M. Trogrlićem)
“Milan Ćurčin, južnoslavensko pitanje u Prvome svjetskom ratu i rasprave o Sarajevskom atentatu“, Istorijski zapisi, vol. 87, br. 3-4, Podgorica, 2014., str. 115-133.

Više vidi ovdje

Recentna predavanja i izlaganja

„Ljubo Boban i Institut za historiju radničkog pokreta“, Ljubo Boban i istraživanje suvremene povijesti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 27. studeni 2015.
„Senatori o statusu Dubrovnika uoči Drugoga svjetskog rata“, Dubrovnik u hrvatskoj povijesti, Četvrta kroatološka konferencija, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Grad Dubrovnik, HAZU, Sveučilište u Dubrovniku i Zaklada Caboga Stiftung, Dubrovnik, 16. studenoga 2015.
„Znanstveni kolokvij Dr. Ante Trumbić, Londonski ugovor i Jadransko pitanje“, HAZU-Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Splitu, Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu i Sveučilišna knjižnica u Splitu, Split, 17. rujan 2015.
„Senatori o statusu Dubrovnika uoči Drugoga svjetskog rata“, Dubrovnik u hrvatskoj povijesti, Četvrta kroatološka konferencija, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Grad Dubrovnik, HAZU, Sveučilište u Dubrovniku i Zaklada Caboga Stiftung, Dubrovnik, 16. studenoga 2015.
„Trumbić, pravaštvo i hrvatska politika“, Znanstveni kolokvij Dr. Ante Trumbić, život, djelo, suvremenici, Sveučilišna knjižnica u Splitu i Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu, 4. ožujka 2015.
„Khuen Héderváry: omraženi u jednoj historiografiji, omiljeni u drugoj“, XII. Dies historiae,  „Negativci“ – ozloglašene i omražene povijesne osobe iz druge perspektive, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 17. prosinca 2014.
„Opozicija protiv vlade Ivana Mažuranića: primjer Josipa Franka“, Intelektualac, kultura, reforma: Ivan Mažuranić i njegovo vrijeme, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 5. studenoga 2014.

Ostale profesionalne aktivnosti

Hrvatski institut za povijest:
Glavni urednik časopisa – Časopis za suvremenu povijest, 2001. – 2006.

Povijesna struka općenito:
Tajnik Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti, 2000. – 2005.
Član hrvatskog dijela Hrvatsko-slovenske povijesne komisije, 2007. – 2009.
Član uredništva Hrvatskog biografskog leksikona, 2005. –

Kontakt

stjepan.matkovic4(et)gmail.com

535 total views, 1 views today