Military Life and Warrior Images in Croatian Borderlands from the 16th Century until 1918

Tado Oršolić

Znanstveno-istraživački interesi

Kronološki: hrvatska povijest u ranom i novom vijeku (18.-20. st.)
Geografski: Dalmacija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Europa.
Tematski: politička i kulturna povijest, vojna povijest, svakodnevica, povijest mentaliteta.

Zaposljenje i izbori u zvanje

2012. Viši znanstveni suradnik
2012. Docent
2006. Znanstveni suradnik
2006. Viši asistent
2002. Asistent
1997. Zaposlenje u Zavodu za povijesne znanosti HAZU u Zadru – znanstveni novak

foto-2

Obrazovanje

2005. Doktorat društveno-humanističkih znanosti iz područja povijesnih znanosti, Sveučilište u Zadru
2002. Magisterij društevno-humanističkih znanosti iz područja povijesnih znanosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1998.-2000. Postdiplomski studij Filozoski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1996. Diplomski studij Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu

Znanstveno-istraživački projekti

2015.- član projekta: “Vojnički život i slike ratnika u hrvatskom pograničju od 16. stoljeća do 1918” (HRZZ IP-2014-09-3675).
1997.-2010. član projekta: “Istraživanja prošlosti južne Hrvatske” (br. 0101901).

Nastava

Kolegiji na preddiplomskom studiju od 2015.:
“Hrvatska vojna povijest u novom vijeku”, Odjel za povijest, Sveučilišta u Zadru.

Kolegiji na poslijediplomskom studiju od 2010.:
“Hrvatska vojna povijest u novom vijeku (1806.-1945)”, Odjel za povijest, Sveučilište u Zadru.

Kolegiji na preddiplomskom studiju od 2009. (izbor):
“Europska i svjetska povijest ranog novog vijeka”, “Europske regije i povijest BiH u XIX. stoljeću”, “Europska i svjetska povijest nakon 1945. “, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru.

Recentna bibliografija

Vojna Dalmacija u 19. stoljeću; Vojska, teritorijalne snage, žandarmerija (1797.-1914), Sveučilište u Zadru, Zadar 2013.
“Jugozapadno talijansko bojište i maršal Borojević u dalmatinskim novinama Narodni list i Smotra Dalmatinska (1915.-1918.)”, u: Feldmaršal Svetozar Borojević od Bojne (1865.-1920.) Zbornik radova, Zagreb, 2011., str. 91-100.
“Teritorijalne snage (Forza territoriale), njihov preustroj i ustroj 1806.-1809. “, u: Zbornik radova Dalmacija za francuske uprave (1806.-1813.), Split 2011., str. 339-350.
“O časničkoj izobrazbi, plaći i časničkom kadru u austrougarskoj vojsci s naglaskom na Dalmaciju”, Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, sv. 48, Zagreb-Zadar, 2006., str. 557-568.

Više vidi ovdje

Recentna predavanja i izlaganja

“Prvi svjetski rat – precepcija javnosti i razmještaj dalmatinskih postrojbi (1914.-1915.) “, javno predavanje u Državnom arhivu u Zadru, 26. svibnja 2015.
“Percepcija dalmatinske javnosti (novinstva) i dalmatinske postrojbe u prvoj godini Prvog svjetskog rata (1914.)”, međunarodni znanstveni skup: 1914. – prva godina rata u Trojednoj Kraljevini i Austro-Ugarskoj Monarhiji, 14.-17. listopada 2014.

Ostale profesionalne aktivnosti

Zavod za povijesne znanosti HAZU u Zadru:
Upravitelj Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, 2015.-
Član uredništva časopisa Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, 2011.-
Tehnički urednik časopisa Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, 2015.-

Kontakt

taorsolic(et)gmail.com

473 total views, 1 views today