Military Life and Warrior Images in Croatian Borderlands from the 16th Century until 1918

Nikola Markulin

Znanstveno-istraživački interesi

Kronološki: ranomoderna povijest od 16. do konca 18. stoljeća.
Geografski: Dalmacija, Mletačka Republika, istočnojadranska obala i zaleđe, Europa.
Tematski: vojna povijest, povijest tehnologija, društvena povijest, povijest ideja, društvena teorija.

Zaposljenje i izbori u zvanje

2007. Zaposlenje u Gimnaziji Franje Petrića, Zadar

Obrazovanje

2015. Doktorat humanističkih znanosti, znanstveno polje povijest, Sveučilište u Zadru
2012. Prebacivanje na poslijediplomski studij “Jadran – poveznica među kontinentima”, Sveučilište u Zadru
2010./11. Upisan poslijediplomski studij “Humanističke znanosti”, Sveučilište u Zadru
2006. Završen studij povijesti i sociologije, Sveučilište u Zadru

IMG_7792

Znanstveno-istraživački projekti

2015. suradnik projekta: “Vojnički život i slike ratnika u hrvatskom pograničju od 16. stoljeća do 1918” (HRZZ IP-2014-09-3675).

Recentna bibliografija

“Vojno poduzetništvo u mletačkoj Dalmaciji i Boki za vrijeme Morejskog rata (1684. – 1699.)”, Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, sv. 56., 2014., str. 91-142.
“Vojne inovacije u Mletačkoj Dalmaciji 17. i 18. stoljeća”, Dalmacija u prostoru i vremenu. Što Dalmacija jest, a što nije?, (ur. Lena Mirošević i Vera Graovac), Zadar: Sveučilište u Zadru, 2014., str. 69-87.
“‘Prijatelj našeg naroda’: Prikazbe Drugoga u djelu Viaggio in Dalmazia Alberta Fortisa”, Povijesni prilozi, br. 38., 2010., str. 213-233.
“O ideologemu ‘Dalmacija’ u Kraglskom Dalmatinu”, Croatica et Slavica Iadertina, sv. 5., br. 5., 2010., str. 339-350.

Recentna predavanja i izlaganja

“Vojne inovacije u mletačkoj Dalmaciji 17. i 18. stoljeća”, znanstveni skup: Dalmacija u prostoru i vremenu. Što Dalmacija jest, a što nije?, Sveučilište u Zadru, 2012.

Kontakt

nikola.markulin(et)gmail.com

464 total views, 1 views today