Military Life and Warrior Images in Croatian Borderlands from the 16th Century until 1918

Juraj Balić

Znanstveno-istraživački interesi

Kronološki: ranomoderna povijest, 17. i dugo 18. stoljeće.
Geografski: Vojna krajina, Hrvatska, Europa.
Tematski: politička povijest, vojna povijest, nacionalni i kulturni identiteti, društveni odnosi, svakodnevica.

Obrazovanje

2011. Upis poslijediplomskog studija povijesti na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu.
2010. Završen studij povijesti na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu.

Znanstveno-istraživački projekti

2015. Suradnik na projektu: “Vojnički život i slike ratnika u hrvatskom pograničju od 16. stoljeća do 1918” (HRZZ IP-2014-09-3675).

Fotografija

Recentna bibliografija

“Papa Urban VIII. i Hrvati – tragom indulgencije hrvatskoj bratovštini sv. Jurja i Tripuna u Mlecima (1640.)”, u: Croatica Christiana Periodica, Vol. 39, No. 75, Zagreb, 2015, str. 73-88 (koautori: Lovorka Čoralić i Maja Matasović).
Gradivo za povijest istočnoga Jadrana u ranom novom vijeku, sv. I.: Spisi zadarskoga bilježnika Antonija Calogere (1768. – 1770.), Monumenta Spectantia historiam Slavorum Meridionalium, Vol. LVII., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2014. (koautori: Lovorka Čoralić i Filip Novosel).
“Oporuke iz fonda Spisi zadarskih bilježnika Državnog arhiva u Zadru: Antonio Calogerà (1768. – 1772.)”, u: Starine, Knj. 64, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2012. (koautori: Lovorka Čoralić i Filip Novosel).

Recentna izlaganja

“Templari u Hrvatskoj s posebnim osvrtom na templare u Vrani”, znanstveni skup: Braća Vranjani i vransko područje tijekom povijesti, Biograd na Moru, 25. travnja 2014.

Stipendije

Partial CEU Fellowship, Central European University, Budimpešta, rujan 2014. – lipanj 2015.

Kontakt

jura.balic(et)gmail.com

489 total views, 1 views today