Military Life and Warrior Images in Croatian Borderlands from the 16th Century until 1918

Ruža Radoš

Znanstveno-istraživački interesi

Kronološki: ranomoderna povijest, 18. stoljeće.
Geografski: Dubrovačka Republika, jugoistočna Europa, Osmansko Carstvo
Tematski: politička povijest, vojna povijest, povijest kriminaliteta, svakodnevica, povijesna demografija.

Zaposlenje i izbori u zvanje

2011. Zaposlenje u Hrvatskom institutu za povijest, asistent/znanstveni novak

Obrazovanje

2010. Upisan poslijediplomski doktorski studij Povijest stanovništva na Sveučilištu u Dubrovniku

2009. Završen studij povijesti i turkologije na Filozofskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu

18-02-57-083

Znanstveno-istraživački projekti

2015. suradnik na znanstveno-istraživačkom projektu: “Vojnički život i slike ratnika u hrvatskom pograničju od 16. stoljeća do 1918” (HRZZ IP-201409
3675).
2011.-13. suradnik na znanstveno-istraživačkom projektu: “Vojna krajina: društveno-kulturni integracijski procesi i nacionalni identitet” (019-0190611-0596).

Recentna bibliografija

”Kazneni postupci pokrenuti po službenoj dužnosti u dubrovačkoj praksi 18. stoljeća”, Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, vol. 53/1., Dubrovnik, 2015.,195-239 (koautori Hrvoje Baričević, Nella Lonza).
”Tempo suđenja i trajanje dubrovačkih kaznenih postupaka u 18. stoljeću”, Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, vol. 51/1., Dubrovnik, 2013., 317-357 (koautori Goran Cvjetinović, Nella Lonza).

Više vidi ovdje

Recentna predavanja i izlaganja

”18th Century Relations between Ottoman Bosnia and the Republic of Dubrovnik: Murders on the Border” međunarodna konferencija: The place of European Tributary States on the Periphery of the Ottoman Empire, Budimpešta, 29.-30. svibnja 2015. godine.
”Osmanska vlast u Županji i okolici prema osmanskim dokumentima”, 10. manifestacija ”Kod konjarskih vatri”, Županja, 17.-25. lipnja 2015. godine
”Sloboda osmanskoga tributara Dubrovačke Republike: primjer osmansko-austrijskog rata 1737. – 1739. godine”, znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem: IV. kongres hrvatskih povjesničara, Zagreb, 1.-5. listopada 2012. godine.

Ostale profesionalne aktivnosti

Povijesna struka općenito:
2012. redovno članstvo u Hrvatskom nacionalnom odboru za povijesne znanosti (HNOPZ)

Javno:

2016. redovno članstvo u Hrvatsko-turskoj udruzi prijateljstva (Hırvat-Türk Dostluk Derneği)

Kontakt

radosruza(et)yahoo.com

 

577 total views, 2 views today