Military Life and Warrior Images in Croatian Borderlands from the 16th Century until 1918

Alexander Buczynski

Znanstveno-istraživački interesi

Kronološki: ranomoderna povijest, 17. i dugo 18. stoljeće.
Geografski: Vojna krajina, Hrvatska, Europa.
Tematski: politička povijest, vojna povijest, prosvjetiteljstvo, nacionalni i kulturni identiteti, svakodnevica, zločin i kazna, religija, povijesna demografija.

Zaposljenje i izbori u zvanje

2011. Znanstveni savjetnik, prvi izbor
2006. Izvanredni profesor
2002. Viši znanstveni suradnik
1998. Znanstveni suradnik
1991. Zaposlenje u Hrvatskom institutu za povijest

ABuczynski

Obrazovanje

1993. Doktorat društvenih, humanističkih i teoloških znanosti iz područja povijesnih znanosti, Sveučilišta u Zagrebu
1988./89. Postdiplomski goststudent, Sveučilište u Zagrebu
1988. Magisterij iz područja povijesnih znanosti, Sveučilište u Utrechtu.
1986./87. Preddiplomski goststudent, Sveučilište u Zagrebu
1984. Završena prva godina studija povijesti, Sveučilište u Amsterdamu

Znanstveno-istraživački projekti

2015. Voditelj projekta: “Vojnički život i slike ratnika u hrvatskom pograničju od 16. stoljeća do 1918” (HRZZ IP-2014-09-3675).
2011. Član Upravnog odbora programa istraživačkog umrežavanja “European Historical Population Samples Network (EHPS-Net)” (HRZZ 09-RNP-008).
2007.-13. Voditelj projekta: “Vojna krajina: društveno-kulturni integracijski procesi i nacionalni identitet” (019-0190611-0596); Voditelj programa: “Razjedinjena Kraljevina Hrvatske u europskom kontekstu”.

Nastava

Kolegiji na diplomskom studiju od 2014.:
“Američki rat za nezavisnost u suvremenim britanskim novinama”, “Engleske novine, javno mnijenje i politički stavovi o Ratu za austrijsko nasljeđe”, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu.

Kolegiji na preddiplomskom studiju od 1997. (izbor):
“Nastanak i zlatno doba Nizozemske Republike”, “Vojna revolucija u ranomodernom dobu”, “Povijest Škotske u 17. i 18. stoljeću”, “Progoni vještica”, “Engleska kraljica Elizabeta I.”, “Engleska restauracija”,”Car Josip II.”, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu. “Pregled nizozemske povijesti I. i II.”, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Recentna bibliografija

“Ad fontes historiae. Trendovi u historiografiji o Vojnoj krajini u Hrvatskoj i izgledi za budućnost”, u: Pál Fodor i Dinko Šokčević (ur.), Prekretnice u suživotu Hrvata i Mađara. Ustanove, društvo, gospodarstvo i kultura, Budimpešta, 2015., str. 589-599. (mađarski prijevod str. 529-539).
Memoari baruna Franje Trencka, Slavonski Brod, 2015.
“Vojska”, u: Lovorka Čoralić (ur.), U potrazi za mirom i blagostanjem. Hrvatske zemlje u 18. stoljeću, sv. 5., Zagreb, 2013, str. 149-168. (koautor: Lovorka Čoralić).
Pa to su samo Hrvati! Građa za povijest kantonske reorganizacije Vojne krajine 1787. godine, Zagreb, 2011.
“Le brasier latent du patriotisme et le siege de Zadar en 1813”, u: Franjo Šanjek (ur.), Les Croates et les Provinces Illyriennes (1809-1813) / Hrvati i Ilirske pokrajine (1809.-1813.), Zagreb, 2010, str. 303-352.
“Tinjajući krajiški patriotizam i opsada Zadra 1813. godine”, Povijesni prilozi, vol. 38., Zagreb, 2010., str. 235-282.

Više vidi ovdje

Recentna predavanja i izlaganja

“A Division of the Spoils in Slavonia and Syrmia”, međunarodna konferencija: Die Schlacht bei Harsany und ihre Folgen 1687., Villány, 8. travnja 2016.
“Garnisonsstadt, Stabsort und Militärkommunität. Zivil-militärische Beziehungen in Zengg und Bellowar im 19. Jh.”, međunarodna radionica: Garnisonsstädte in der Habsburgermonarchie: Militär und Zivilgesellschaft im langen 19. Jh., Paris Lodron Universität Salzburg, Salzburg, 25.-26. veljače 2016.
“War reporting on Croats and Pandours under the (in)famous Col. Trenck in newspapers of the 1740s”, Međunarodna konferencija: New and the Shape of Europe, Queen Mary, University of London, London, 26.-29. srpnja 2013.

Ostale profesionalne aktivnosti

Hrvatski institut za povijest:
Glavni urednik časopisa Povijesni prilozi, 1996.-2002., član uredništva 2003.-
Voditelj Odjela za novovjekovnu povijest, 2001.-
Član Upravnog vijeća, 2001.-2009.

Sveučilište u Zagrebu:
Voditelj i organizator novog nastavnog plana Studija povijesti na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, 2004.-2007.
ECTS koordinator svih studijskih smjerova na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, 2004.-2007.
Koordinator za humanističke znanosti Povjerenstva za preustroj i razvoj sveučilišnih studija Sveučilišta u Zagrebu, 2004.-2005.

Povijesna struka općenito:
Predsjednik Matičnog odbora za područje humanističkih znanosti – polja povijesti, povijesti umjetnosti, znanosti o umjetnosti, arheologije, etnologije i antropologije, 2013.-
Tajnik HNOPZa (Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti) 1993.-99., dopredsjednik 1999.-2004.
Predsjednik Organizacijskog odbora Prvog kongresa hrvatskih povjesničara, 1999.

Stipendije

Fulbright grant, Binghamton University, State University of New York, siječanj – svibanj 2010.
Research Fellow at IASH, University of Edinburgh, siječanj – travanj 2007.
Stipendist SFRJ, 1986. – 87., 1988 – 89.

Kontakt

alexander.buczynski(et)gmail.com

aambuc(et)isp.hr

519 total views, 1 views today