Military Life and Warrior Images in Croatian Borderlands from the 16th Century until 1918

Maja Katušić

Znanstveno-istraživački interesi

Kronološki: 18. stoljeće.
Geografski: Dalmacija i Boka kotorska.
Tematski: povijesna demografija, društvena povijest, migracije, vojna povijest.

Zaposljenje i izbori u zvanje

2014. Znanstveni suradnik (zvanje)
2007. Zaposlenje u Hrvatskom institutu za povijest

Obrazovanje

2013. Doktorat humanističkih znanosti, polje povijest, Sveučilište u Zagrebu
2004. Profesor povijesti, Hrvatski studiji, Sveučilište u Zagrebu
1998./2004. Studij povijesti, Hrvatski studiji, Sveučilište u Zagrebu

Znanstveno-istraživački projekti

2015.-2019. Suradnik na projektu: Vojnički život i slike ratnika u hrvatskom pograničju od 16. stoljeća do 1918., projekt HRZZ-a (HRZZ – 3675).
2015.-2019. Suradnik na projektu: Izvori, pomagala i studije za hrvatsku povijest od srednjeg vijeka do kraja dugog 19. stoljeća, projekt HRZZ-a (HRZZ – 6547).
2011.-2012. Suradnik na projektu: Istočnojadranski prostor između Mletačke Republike i Habsburške Monarhije u kasnom srednjem i ranom novom vijeku. Hrvatsko-slovenski bilateralni projekt.
2007.-2013. Suradnik na projektu: Hrvatski istočnojadranski prostor i Mletačka Republika u ranom novom vijeku (019-0190611-0593).

Nastava

Kolegiji na preddiplomskom studiju od šk. god. 2014/2015:
“Kulturna baština Boke kotorske”, Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb

Kolegiji na preddiplomskom studiju od šk. god. 2015/2016:
“Povijesna demografija istočnog Jadrana u predindustrijsko doba”, Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb

Recentna bibliografija

“Pregled političkih zbivanja”, u: Lovorka Čoralić (ur.), U potrazi za mirom i blagostanjem. Hrvatske zemlje u 18. stoljeću, sv. 5., Zagreb, 2013, str. 3-26.
“Hrvatski jug – Dubrovačka Republika i Boka kotorska”, u: Lovorka Čoralić (ur.), U potrazi za mirom i blagostanjem. Hrvatske zemlje u 18. stoljeću, sv. 5., Zagreb, 2013, str. 365-387.
“Pukovnici, bojnici, kapetani – časnici iz kaštelanske obitelji Kumbat u službi Mletačke Republike (18. stoljeće)”, Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, vol. 57., Zadar, 2015., str. 145-183. (koautor: L. Čoralić).
“Hrvatske postrojbe u mletačkoj vojsci u 18. stoljeću (s posebnim obzirom na njihov multietnički karakter)”, u: S. Eldarov, A. Balčeva, I. Ognjanova, Lj. Mindova (ur.), B’lgaro-h’rvatski političeski i kulturni otnošenija prez vekovete. Sbornik v čest na 75-godišninata na Rumiana Božilova, Sofija, 2015, str. 117-131. (koautor: L. Čoralić).

Više vidi ovdje

Recentna predavanja i izlaganja

“Novigrađani – vojnici u mletačkim prekomorskim kopnenim postrojbama u 18. stoljeću”, konferencija: Novigrad nekad i sad, Zadar, 16.-17. listopada 2015. (suautorica L. Čoralić).
“Fanti oltramarini i Croati a cavallo – vojnici s otoka Ugljana u mletačkim prekojadranskim kopnenim postrojbama u 18. stoljeću”, konferencija: Kali, Zadar-Kali, 25.-26. rujna 2015. (suautorica L. Čoralić).
“Styles Migrations and Permeations between Two Shores of the Adriatic: The Examples of Zadar, Kotor and Venice (the 17th and the 18th Century)”, međunarodna konferencija: International Musicological Symposium within the HERA-project: Music Migrations in the Early Modern Age: People, Markets, Patterns, Zagreb, 13.-14. listopada 2014. (suautorica L. Čoralić)
“Matične knjige kao izvor za proučavanje migracija žena – primjer Kotora u 18. stoljeću”, konferencija: Matične knjige kao izvor za povijesnu demografiju, Pazin, 3. listopada 2014.

Ostale profesionalne aktivnosti

Hrvatski institut za povijest:
Uredništvo časopisa Povijesni prilozi, 2015.-

Hrvatski državni arhiv:
Uredništvo časopisa Fontes, izvori za hrvatsku povijest, 2012.-

Kontakt

mkatusic(et)isp.hr

545 total views, 2 views today