Military Life and Warrior Images in Croatian Borderlands from the 16th Century until 1918

HPCB baza podataka

OBRAĐENO GRADIVO

Vrsta i broj obrađenih dokumenata:

 1. Monat Tabelle: 419
 2. Assent Liste: 217
 3. Ausroulirungs Liste: 97
 4. Entlassung Consignation: 70
 5. Desertion Consignation: 29
 6. Arestanten Consignation: 13
 7. Mutirungs Consignation: 3
 8. Enroulirungs Liste: 47
 9. Presentirungs-Liste: 76
 10. Superarbitritungs Liste: 6
 11. Todten-Scheine: 153
 12. Transferirungs-Liste: 202

FOTOGRAFIJE
Ukupan fotografiranih kutija: 73
Ukupan broj fotografija: 44.338 (Lička pukovnija) + 36.846 (Otočka pukovnija) + 17.000 (Slunjska pukovnija) = 98.184
Broj osoba u obrađenim dokumentima: oko 2250


POVEZNICE
Fotografirana građa nalazi se ovdje.
Obrasci za unos podataka nalaze se ovdje.
Tablični zapisi za pretraživanje obrađene građe nalaze se ovdje.


Statistički pregled dosada obrađenih spisa i unosa

 

Vojna godina Projektna godina Kutija Monath Tabella Assent Lista Ausroulirungs Lista
1828-1829 2016/17 1LP_GRVER_1828XI-1830X_143 12 10 3
1829-1830 12 8 4
1830-1831 1LP_GRVER_1830XI-1832X_144 12 18 3
1831-1832 12 9 5
1832-1833 2017/18 LP_GRVER_1832XI-1834X_145 12 7 3
1833-1834 12 10 1
1836-1837 2016/17 1LP_GRVER_1836XI-1838X_147 12 12 7
1837-1838 12 10 3
1838-1839 2017/18 1LP_GRVER_1838XI-1840X_148 12 4 4
1839-1840 12 8 4
1840-1841 2016/17 1LP_GRVER_1840XI-1842X 12 5 5
1841-1842 2017/18 12 8 3
1842-1843 1LP_GRVER_1842XI-1845XII 12 11 2
1843-1844 12 8 4
1844-1845 12 11 5

 

Vojna godina Projektna godina Kutija Mutirungs Consignation Enroulirungs Lista Presentirungs-Lista
1828-1829 2016/17 1LP_GRVER_1828XI-1830X_143   2 0
1829-1830   1 5
1830-1831 1LP_GRVER_1830XI-1832X_144   3 2
1831-1832 1 1 1
1832-1833 2017/18 LP_GRVER_1832XI-1834X_145     3
1833-1834   2 2
1836-1837 2016/17 1LP_GRVER_1836XI-1838X_147   4 4
1837-1838   1 5
1838-1839 2017/18 1LP_GRVER_1838XI-1840X_148   1 1
1839-1840   1 3
1840-1841 2016/17 1LP_GRVER_1840XI-1842X   1  
1841-1842 2017/18   1  
1842-1843 1LP_GRVER_1842XI-1845XII   1  
1843-1844   1 1
1844-1845   1 1
Vojna godina Projektna godina Kutija Entlassung Consignation Desertion Consignation Arestanten Consignation
1828-1829 2016/17 1LP_GRVER_1828XI-1830X_143 3 3 1
1829-1830 2 1 11
1830-1831 1LP_GRVER_1830XI-1832X_144 3    
1831-1832 3 1  
1832-1833 2017/18 LP_GRVER_1832XI-1834X_145 2    
1833-1834 4    
1836-1837 2016/17 1LP_GRVER_1836XI-1838X_147 2 2  
1837-1838 3    
1838-1839 2017/18 1LP_GRVER_1838XI-1840X_148 2    
1839-1840 3    
1840-1841 2016/17 1LP_GRVER_1840XI-1842X 2 1  
1841-1842 2017/18 5    
1842-1843 1LP_GRVER_1842XI-1845XII 3 1  
1843-1844 1    
1844-1845 1    

 

Vojna godina Projektna godina Kutija Todten-Schein Transferirung-Lista Superarbitrirungs-Lista Testimonium Mortuale
1828-1829 2016/17 1LP_GRVER_1828XI-1830X_143 10 8    
1829-1830 8 4    
1830-1831 1LP_GRVER_1830XI-1832X_144 5 3    
1831-1832 3 3    
1832-1833 2017/18 LP_GRVER_1832XI-1834X_145 5 3    
1833-1834 7 6    
1836-1837 2016/17 1LP_GRVER_1836XI-1838X_147 9 9    
1837-1838 2 9    
1838-1839 2017/18 1LP_GRVER_1838XI-1840X_148 8 6    
1839-1840 4 9    
1840-1841 2016/17 1LP_GRVER_1840XI-1842X 7 6    
1841-1842 2017/18 4 4    
1842-1843 1LP_GRVER_1842XI-1845XII 4 11    
1843-1844 5 2 1 2
1844-1845 4 7    

 

 

1,140 total views, 1 views today