Military Life and Warrior Images in Croatian Borderlands from the 16th Century until 1918

Aktivnosti-V-2013-IV-2017

27. travnja 2017. ZAGREB

Početak specijalističke radionice matičnih knjiga s područja Vojne krajine. Radionicu vode dr. sc.  Maja Katušić i dr. sc. Vedran Klaužer.

dsc_0071

 


10. travnja 2017. ZAGREB

Godišnji sastanak projektnog tima i radionica njemačke paleografije relevantne za vojne popise za studente/volontere sa Sveučilišta Babeș-Bolyai iz Cluj-Napoce, Rumunjska.

dscn4705


10. i 11. travnja 2017. ZAGREB

U suradnji Hrvatskog instituta za povijest, projekta “Vojnički život i slike ratnika u hrvatskom pograničju od 16. stoljeća do 1918.”, Hrvatskog povijesnog muzeja i Hrvatskog državnog arhiva, održan je domaći znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem ‘King’ Maria Theresia povodom 300-te obljetnice rođenja carice Marije Terezije (1717.-1780.)

Program skupa možete vidjeti ovdje.


mt300_plakat


17. ožujka 2017. GOSPIĆ

U suradnji Hrvatskog instituta za povijest, projekta “Vojnički život i slike ratnika u hrvatskom pograničju od 16. stoljeća do 1918.” i Osnovne škole dr. Jurja Turić iz Gospića, održan je Festival slavne povijesti Ličke pukovnije. Progam možete vidjeti ovdje.


19. – 24. veljače 2017. BEČ

Alexander Buczynski, Juraj Balić, Vedran Klaužer. Arhivsko istraživanje u Ratnom arhivu u Beču (Österreichisches Staatsarhiv, Kriegsarchiv) u sklopu projekta „Vojnički život i slike ratnika u hrvatskom pograničju od 16. stoljeća do 1918.“

img_1111


 

22. studenog 2016. OSIJEK

U suradnji Hrvatskog instituta za povijest, projekta “Vojnički život i slike ratnika u hrvatskom pograničju od 16. stoljeća do 1918.” i Filozofskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, održat će se znanstveni skup “Vojnici i vojnički život u serijalnim izvorima od 16. stoljeća do 1918.”
Jedan od najvažnijih vidova svakodnevnog života trajno je kroz povijest vezan uz ratna zbivanja. Ona su, poglavito protuosmanski ratovi, obilježila hrvatsko ranonovovjekovlje te su utjecala na svekolike političke, gospodarske, demografske, društvene i kulturne sastavnice razvoja hrvatskih zemalja. Tijekom navedenog razdoblja hrvatski su vojnici, ovisno o političkoj pripadnosti područja, novačeni u habsburšku i mletačku vojsku, u kojima su zabilježeni kao neizostavan čimbenik. Također, u kasnom srednjem i ranom novom vijeku dolazi do korjenitih promjena u vojnoj tehnologiji, strategiji i taktici (danas poznatih pod terminom vojna revolucija), koje nisu utjecale samo na vojni razvoj nego i na formiranje europskog društva i modernih država. Kao rezultat navedenoga nastaju i brojni izvori koji istraživanje vojne historije današnjim povjesničarima čine osobito pogodnim.
Među tim izvorima valja izdvojiti i one serijalne, na osnovi kojih se pružaju saznanja ne samo o vojnom kontekstu već i o svakodnevici vojnika i života na hrvatskim pograničnim prostorima. Tako primjerice vojni popisi, popisi novačenja u mletačku i habsburšku vojsku, popisi stanovništva, matične knjige, oporuke, inventari i drugi bilježnički spisi raščlanjuju brojne sastavnice, ponajprije iz društvene i demografske prošlosti (demografska kretanja, migracija, strukture obitelji), ali i pružaju mogućnost prikaza pojedinih sudbina i njihova utjecaja na društveni i politički kontekst svojeg okružja. Program skupa vidi ovdje.

 


06.  – 18. studenoga 2016. BEČ

Alexander Buczynski, Vedran Klaužer. Arhivsko istraživanje u Ratnom arhivu u Beču (Österreichisches Staatsarhiv, Kriegsarchiv) u sklopu projekta „Vojnički život i slike ratnika u hrvatskom pograničju od 16. stoljeća do 1918.“ Pregledana je relevanta građa fondova Alte Feldakten: AT-Oesta/KA FA AFA kut. 610, 611, 612, 613, 679, AT-Oesta/KA C.L. (Conduite Liste) Mil. Grenze Hebammen, kut. 1124; Hebammen 1834-1862, AT-Oesta/KA FA AFA HR Ind II 5 (Index 1756.-1757.).

img_0920


26. listopada 2016. ZAGREB

Vedran Klaužer: u sklopu kolegija Hrvatska kulturna i politička povijest 18. i 19. stoljeća preddiplomskog studija kroatologije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, održano pozvano predavanje “Razvoj Vojne krajine 16. – 19. stoljeće” unutar kojega je predstavljen i projektni portal. 

20161026_130723


5. srpnja 2016. ZAGREB

U sklopu specijalizirane radionice njemačke paleografije organiziran je posjet Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu na kojem je polaznicima prezentirana originalna građa.

dscn5179


17. – 19. lipnja 2016. CLUJ-NAPOCA

Alexander Buczynski, Maja Katušić, Vedran Klaužer: sudjelovanje izlaganjem „Military Life and Warrior Images in Croatian Military Frontier from the 16th Century until 1918„ kao prezentacijom projekta “Vojnički život i slike ratnika u hrvatskom pograničju od 16. stoljeća do 1918.” (HRZZ projekt 3675 MLWICB) na radionici iz povijesne demografije OLD AND NEW HISTORICAL POPULATION DATABASES: QUERIES AND CHALLENGES IN THE PROCESS OF CODING OF OCCUPATIONS USING HISCO, u organizaciji Centra za populacijske studije Sveučilišta Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Rumunjska, 18. lipnja 2016.

 


12. – 19. lipnja 2016. CLUJ-NAPOCA

Juraj Balić, Ruža Radoš: sudjelovanje na ljetnoj školi EHPS-Net International Summer School in Historical Demography na Sveučilištu Babes-Bolyai u Cluj–Napoca u Rumunjskoj.

 


 

28. travnja 2016., ZAGREB

U sklopu projekta održala se od 28. travnja 2016. u prostorijama Hrvatskog instituta za povijest u Zagrebu prva specijalistička radionica koja se bavila čitanjem vojnokrajiških izvora iz 18. i 19. stoljeća pisanih njemačkom goticom. Radionicu je pohađalo 26 studenata preddiplomskog, diplomskog i doktorskog studija sa Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na samom početku radionice polaznici su upoznati s planom rada na radionicama i vrstom građe koja će se obrađivati. Nakon toga podijeljeni su radni materijali i pristupilo se prvim vježbama pisanja i čitanja njemačke gotice. Radionicu su vodili Alexander Buczynski i Vedran Klaužer.


15. travnja 2016., ZAGREB

Javno predstavljanje projekta. U Zlatnoj dvorani Hrvatskog instituta za povijest predstavljen je projekt “Vojnički život i slike ratnika u hrvatskom pograničju od 16. stoljeća do 1918.” te projektni portal.  U sklopu predstavljanja članovi projektnog tima Vlad Popovici, Ferenc Végh, Nikola Markulin i Stjepan Matković održali su javna predavanja iz područja njihovih istraživanja. Program vidi ovdje. Snimku predstavljanja projekta možete vidjeti ovdje.


14. travnja 2016., ZAGREB

Radni sastanak projektnog tima. Evaluacija prve godine projekta, prezentacija planova i dogovaranje obveza za iduću projektnu godinu.

IMG_4790


8. travnja 2016., VILLÁNY

Alexander Buczynski: sudjelovanje s referatom A Divison of Spoils on Slavonia and Syrmia na znanstvenom skupu A harsányhegy csata és kovetkézmenyei u organizaciji Villány Város Önkormányzata. Za više informacija vidi ovdje.


5. – 11. ožujka 2016., VENECIJA

Lovoka Čoralić, Nikola Markulin i Filip Novosel: istraživanje arhivskog gradiva iz fondova Inquisitori sopra l’amministrazione dei pubblici ruoli, Provveditori all’Armar, Ospedali e luochi pii, Senato Mar, Capi del Consiglio dei Dieci, Scuole piccole e suffragi (LČ, FN), Senato, Dispacci, Provveditori da terra e da mar e altre cariche; Senato, Dispacci, Dispacci dei capi da guerra (condottieri); Senato, Dispacci, Dispacci dello Schulenburg; Capi del consiglio di dieci, Dispacci dei rettori e pubblici rappresentanti (NM) u Archivio di Stato di Venezia. Gradivo se odnosi na povijest prekojadranskih migracija u ranom novom vijeku, kao i na mletačku vojnu organizaciju na istočnojadranskoj obali u 17. i 18. stoljeću. Gradivo je relevantno i za proučavanje mletačko-osmanskih ratova na istome prostoru u istom razdoblju.

 


10. ožujka 2016., VELIKA GORICA

Vedran Klaužer: javno predavanje Protuturska obrana Ugarsko-Hrvatskog Kraljevstva u 15. i 16. stoljeću u organizaciji Ogranka Matice hrvatske u Velikoj Gorici.

KlaužerGorica3

12. veljače 2016., ZAGREB


Alexander Buczynski: pozvano predavanje i intervju “Memoari baruna Trenka” u emisiji Znanstveni krugovi, HRT televizije. Snimku možete pogledati ovdje.

BuczTrenckHRT12022016


10. – 14. studeni 2015., CLUJ-NAPOCA

Alexander Buczynski, Maja Katušić i Vedran Klaužer: službeno sudjelovanje na radionici “Software solutions for demographic databases” u Centre for Population Studies, Babeș-Bolyai University te konzultacije radi kreiranja projekte baze podataka na primjeru Historical Population Database of Transylvania. Za više informacija vidi ovdje.

DSCN6344


16. – 17. listopada 2015., ZADAR – NOVIGRAD

Lovorka Čoralić i Maja Katušić: sudjelovanje s referatom Novigrađani – vojnici u mletačkim prekomorskim kopnenim postrojbama u 18. stoljeću na znanstvenom skupu Novigrad nekad i sad u organizaciji Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti – Zavoda za povijesne znanosti, Sveučilišta u Zadru, Matice hrvatske i općine Novigrad. Za više informacija vidi ovdje.


09. listopada 2015., ZAGREB

Alexander Buczynski: pozvano predavanje i intervju “Memorai baruna Franje Trencka”, Hrvatska slikovnica, Glas Hrvatske, HRT Radio. Više vidi ovdje.


25. – 26. rujna 2015., ZADAR – KALI

Lovorka Čoralić i Maja Katušić: sudjelovanje s referatom Fanti oltramarini i Croati a cavallo – vojnici s otoka Ugljana u mletačkim prekomorskim kopnenim postrojbama u 18. stoljeću na znanstvenom skupu Kali u organizaciji Sveučilišta u Zadru, Općine Kali i Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Za više informacija vidi ovdje.


12.  lipnja 2015., ZAGREB

Kick-off meeting: prvi službeni sastanak projektnog tima na kojem je evaluiran radni plan projekta te su određeni prioriteti i radne zadaće za prvo polugodište.

DSCN5671


29. – 30. svibnja 2015., BUDIMPEŠTA

Ruža Radoš: sudjelovanje sa referatom Eighteenth-Century Relations between Ottoman Bosnia and the Republic of Dubrovnik: Murders on the Border na međunarodnoj konferenciji The Place of the European Tributary States on the Periphery of the Ottoman Empire u organizaciji Hungarian Academy of Sciences, Research Centre for the Humanities, Institute of History. Za više informacija vidi ovdje.

2016-03-19-20-52-06-671


28. – 29. svibnja 2015., ZAGREB

Filip Novosel: sudjelovanje s referatom Od periferije do središta u potrazi za znanjem: Marko Antun de Dominis i isusovačko obrazovanje na kraju 16. stoljeća na znanstvenom skupu Hrvatska filozofija i znanost: jučer, danas, sutra u organizaciji Instituta za filozofiju u Zagrebu. Za više informacija ovdje.


24.–31. svibnja 2015., CLUJ–NAPOCA

Filip Novosel: sudjelovanje na ljetnoj školi EHPS-Net International Summer School in Historical Demography na Sveučilištu Babes-Bolyai u Cluj–Napoca u Rumunjskoj.

DSC_0070


12. – 17. svibnja 2015., ZAGREB – SINJ

Lovorka Čoralić i Filip Novosel: sudjelovanje s referatom Gradivo za povijest Sinja i Cetinske krajine u 18. stoljeću prema istraživanjima u mletačkome državnom arhivu na Međunarodnom znanstvenom skupu o 300. obljetnici slavne obrane Sinja 1715. godine (1715. – 2015.) u organizaciji Franjevačkog samostana Gospe Sinjske, Viteškog alkarskog društva, Grada Sinja i gradova i općina Cetinske krajine te pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Za više informacija vidi ovdje.


29. lipnja – 8. srpnja, 2014., CLUJ-NAPOCA

Maja Katušić: sudjelovanje na ljetnoj školi iz povijesne demografije u organizaciji European Historical Population Samples (EHPS-Net) i Sveučilišta Babeș-Bolyai.

ClujMAja2014

 

4. – 10. listopada 2014., ISTANBUL
Ruža Radoš: istraživanje arhivskog gradiva iz fondova Venedik Dubrovnık Defterleri 1193, Dubrovniklü Defteri 1057, Düvel-i Ecnebiye (Dubrovnik) 1061-1193, Bab-ı Asafi Divan-ı Hümayün Sicilleri Bosna Ahkam Defterleri u Osmanlı Arşivi Daıre Başkanlığı. Za više informacija vidi ovdje.


HSN 2014 - 1

19. – 21. veljače 2014., AMSTERDAM

Alexander Buczynski i Vedran Klaužer: sudjelovanje sa referatom Muster rolls of the Croatian Military Frontier as sources of historical demography na međunarodnoj radionici Population Reconstruction u organizaciji International Institute for Social History (IISH) iz Amsterdama. Za više informacija vidi ovdje.


31. svibnja – 9. lipnja 2013.  CLUJ-NAPOCA

Vedran Klaužer: sudjelovanje na ljetnoj školi iz povijesne demografije u organizaciji European Historical Population Samples (EHPS-Net) i Sveučilišta Babeș-Bolyai.

Cluj2013


1,587 total views, 1 views today