Military Life and Warrior Images in Croatian Borderlands from the 16th Century until 1918

Jeste li znali?

Popularno ime pandura

Trenckovi su panduri tijekom Rata za austrijsko nasljeđe (1740.-1748.) zahvaljujući pisanju ondašnjih novina stekli takvu svjetsku slavu da su u američkim kolonijama i brodovi nazivani po njima.

Z49OJCOglas objavljen u The Pennsylvania Gazette, br. 982., 8. listopada 1747. godine. Urednik i nerijetko kolumnist tih novina koji se smatraju jednom od najuspješnijih novina u američkim kolonijama bio je Benjamin Franklin.


Jezikova juha

Na hrvatskom pograničju tijekom 16. stoljeća razvijale su se ratne taktike koje su bile u skladu s načinom ratovanja neprijatelja i koje su bile potrebne zbog prikupljanja informacija o namjerama istoga. Tako su primjerice vojnici Senjske kapetanije prilikom vršenja izviđanja duboko u neprijateljskom teritoriju (vojnici su u kopnenoj ophodnji odlazili čak do rijeke Neretve) u grupama od 10-20 vojnika zarobljavali osmanske podanike. Slučaj iz 1559. godine opisuje takvu višednevnu akciju. Naime, 20. ožujka 1559. godine iz Senja je u izvidnicu poslano 25 pješaka koje je vodio Juraj Daničić. Ovaj odred je deset dana vršio izviđanje u okolici Plavna i Popovine, a nakon povratka u Senj (30. ožujka) podnijeli su izvještaj senjskom kapetanu o većoj koncentraciji osmanskih snaga na navedenim lokacijama. Zarobljenici su se dovodili krajiškim kapetanima u Senj ili dalje u Kranjsku na ispitivanja, a takve akcije se u većini dokumenta nazivaju „hvatanje jezika“ (njem. Zungen zu fachen). Primjerice, 1541. godine su senjski pješaci kapetana Ivana Lenkovića uhvatili sina osmanskog kaštelana (dizdara) Ostrovice i dva druga osmanska  podanika koji su potom u Senju ispitivani o neprijateljskim snagama.


Zgode i nezgode cara Josipa II.

Iako to ne spominje izravno u svojem dnevniku, natpis uklesan u kamenu na staroj cesti iz Modruša prema Otočcu navodi da je car Josip II. pao s konja. Car je u svojem dnevniku zapisao da je 3. svibnja 1775. nakon polaska iz Modruša na jednom dijelu puta cesta toliko loša da niti sami konji ne znaju gdje trebaju stati “dass die Pferde nicht wissen, wo sie die Füsse hinsezen sollen.” Iako je moguće da se u ovom navodu iz dnevnika krije prešućena nezgoda i pad i sam kameni natpis na isti način stoji samo kao diskretan podsjetnik na ovaj događaj. Na natpisu naime stoji zapisano samo da je to težak put kojim je car prvi put prošao: “Arduae Viae vestigia, quibus anno. MDCCLXXVIII. Maji. Romanorum Imperator Josephus II Patriae Pater primo venit“.

JosipPadUređeno


Kravata na austrijski ili francuski način

Da ime kravata dolazi od Hrvata koji su služili francuskom kralju Luju XIII. svi naravno već znaju. No, jeste li znali da su se hrvatske postrojbe tijekom Tridesetogodišnjeg rata (1618.-1648.) borile na suparničkim stranama, dakle i za Francuze i za Habsburgovce.


Klovićevi dvori

Ujedinjena bansko-varaždinsko-karlovačka generalkomanda smještena je 1786. u zgradu ukinutog isusovačkog kolegija u Zagrebu (danas Klovićevi dvori).

KlovićeviDvori


Nizozemska kartaška igra

Nizozemska kartaška igra “Pandoeren” dolazi od Trenckovih pandura koji su bili poznati po svojoj hrabrosti i odvažnosti u vojnim pothvatima. Takvu domišljatost i hrabrost zahtjeva i ova kompleksna kartaška igra čija pravila možete vidjeti ovdje.

800px-Tiertarock_Mannheim_ca_1778


Marija Terezija i Bjelovar

Vladarica Marija Terezija nikad nije posjetila Bjelovar, ali zato je to učinio njezin sin car Josip II. i to čak tri puta. Prvi put je to bilo 1775. godine, a svoja je zapažanja car zabilježio u dnevnik na sljedeći način: „Den 19ten und den 20ten April Bellowar. In der Früh schriebe Ich Ihro Mayestät der Kayserin durch Estafette, dictirte mein Journal, hierauf machte Ich mit den Generals Siskovics und Tillier, un meinen 2 Reysegefehrden den ganze Marche aus, und die Stations durch gesammte Generalate, zu welchen ein Officier mit der Karte gekommen war; hernach giengen wir herum zu Fuss in dem ganzen Ort Bellowar, so ganz hübsch und regelmässig en quarré gebaut ist, und in welchem alle Staabs-Officiers beeder Regimenter samt dem General Commando, bey den Profosseyen, und Brigadier-Quartier angebracht ist, so wie auch eine Piaristen-Kirche und deren Schulen, samt einigen Häusern von Bürgern und Arbeitsleüten; Von dannen giengen wir die Exercier-Scheüren sehen, und das kleine Laager, wo 16. Compagnien, 8. von Kreützer und 8. von S. Georger-Regiment campirten en ordre de bataille; (…)“ Objavljeno u: Ivan Erceg, „Dnevnik Josipa II o prilikama u Hrvatskoj i na jadranskoj obali god. 1775.“, Starine, 53., Zagreb, 1966., str. 228, 229.

800px-Kaiserin_Maria_Theresia_(HRR)


hrzz_logoProjekt IP-2014-09-3675 Vojnički život i slike ratnika u hrvatskom pograničju od 16. stoljeća do 1918. financira Hrvatska zaklada za znanost 

1,790 total views, 1 views today