This crossword was created with EclipseCrossword - www.eclipsecrossword.com

1
 
  2
   
   
   
   
   
   
   
34                    5 
                           
     
     
     
     
     
     
    6           
                 
     
     
     
     
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 

Across

  1. slavni branitelj Sigeta i hrvatski ban (1542.-1556.)
  2. hrabri ratnici baruna Trencka

Down

  1. poglavar osmanske države
  2. slavni branitelj Kisega, plemić rodom iz Senja
  3. Idejni tvorac obrane Vojne krajine u 16. stoljeću
  4. Hrvatska i Slavonska Vojna


This crossword puzzle was created with EclipseCrossword. Try it today—it's free!